5 milionów złotych na nowe miejsca pracy

Data publikacji: 
11.08.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym „Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dotacja przekazana będzie na wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Uzyskać można środki na jej zakładaniu i prowadzeniu, poprzez:
a) usługi szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
b) indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiące pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagającego rozwój działalności.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania to 90% wartości projektu. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 10% wartości projektu. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi to 5 117 875,03 zł.

Wioski można składać od 1 września do 31 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Szczegóły dostępne są TUTAJ.

Opr. M. Ludewicz