Konkurs na nowe miejsca w przedszkolach

Data publikacji: 
11.08.2017

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na utworzenie i prowadzenie dodatkowych 85 miejsc w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Ustala się:
1)    termin złożenia ofert – do dnia 25 sierpnia 2017 r. godz. 9:00,
2)    termin otwarcia ofert – dnia 25 sierpnia 2017 r. godz. 10.00,
3)    miejsce składania i otwarcia ofert – Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku 78-400 przy ulicy 1 maja 2,
4)    osobę do kontaktowania się z oferentami: Agnieszka Hanus tel. 094 37 299 22 e-mail: a.hanus@kcuw.szczecinek.pl

W załączniku dostępne jest zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu, pełne ogłoszenie o konkursie oraz formularz ofertowy.

Opr. M. Ludewicz