Ogłoszenia

Termin umieszczenia ogłoszenia Nazwa ogłoszenia
07.12.2016 Ogłoszenie o możliwości uzyskania najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego w formule TBS przy ulicy Szafera 2E/9 w Szczecinku
24.11.2016 Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
18.11.2016 Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
18.11.2016 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2017 roku
04.11.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Ordona 8 w Szczecinku
04.11.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Ordona 3 w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ordona 3 w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lipowej w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Limanowskiego 10 w Szczecinku
19.10.2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Klasztornej 9 w Szczecinku
12.10.2016 Konkursu ofert na objęcie kompleksową opieką medyczną uczniów sprawowaną przez pielęgniarkę w szkołach publicznych
29.08.2016 Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
06.07.2016 Ogłoszenie Burmistrza w sprawie komunalizacji mienia
06.07.2016 Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości
15.01.2016 Ogłoszenie o możliwości uzyskania najmu lokalu mieszkalnego