Gospodarka odpadami komunalnymi

06.06.2018
PGK odbierze odpady
Zbiórka jest nieodpłatna i wykonywana na koszt Urzędu Miasta.
11.05.2018
Zabiorą duże odpady
Zbiórka prowadzona będzie w dniach 14 - 21 maja
12.04.2018
Wiosenna zbiórka dużych śmieci
Harmonogram odbioru odpadów zamieszczony został na mapce
06.03.2018
Zmiana zasad segregacji śmieci
Wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
12.02.2018
Lutowa zbiórka dużych odpadów
Zbiórka jest nieodpłatna i wykonywana na koszt Urzędu Miasta