Sesje Rady Miasta

21.06.2017
W poniedziałek sesja nadzwyczajna
Obrady rozpoczną się o godzinie 8.00
31.05.2017
Burmistrz z absolutorium
Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 14 radnych, jeden był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu
22.05.2017
Jednogłośnie za tablicą
Tablica upamiętniającej 25-lecie współpracy Szczecinka i Bergen op Zoom zostanie odsłonięta już w najbliższą sobotę o godzinie 9.30 na pl. Wolności
18.05.2017
Na sesji o pamiątkowej tablicy
Obrady rozpoczną się w dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 8:00
16.05.2017
Kontrowersje wokół honorowej odznaki
Szczecineckie Bractwo Kurkowe uhonorowało burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa medalem