Sesje Rady Miasta

27.11.2017
Ostra dyskusja o budżecie obywatelskim
Ostatecznie przeciw uchwale głosowało 15 radnych, a 4 było za przy jednym głosie wstrzymującym
21.11.2017
Na sesji o gospodarce odpadami
Obrady rozpoczną się w najbliższy poniedziałek o godzinie 9.00
17.10.2017
Radni za programem rehabilitacji seniorów
Po dość długiej dyskusji na sesji zapadła także decyzja o przejęciu przez miasto budynku przy ul. Kilińskiego 1
29.08.2017
Obradowała Rada Miasta
Szczecinek ma dwie "nowe" ulice.
10.08.2017
Powstaną miejsca dla 85 przedszkolaków
13 radnych za uchwałą, jeden wstrzymał się od głosu