Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza III" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Kaszubska-II" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Armii Krajowej-1" w Szczecinku

- obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parkowa" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-1" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Leśna-Żwirownia" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik graficzny do uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Parkowa" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Koszalińska-3" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik graficzny nr 1 do uchwały

- załącznik graficzny nr 2 do uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska 3" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- załącznik graficzny do uchwały

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kilińskiego" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

-obwieszczenie

-projekt uchwały

-prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza IV" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-1" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- tekst studium

- mapa nr 1 do tekstu studium

- mapa nr 2 do tekstu studium

- plansza uwarunkowań  (zał. nr 2a)

- plansza kierunków (zał. nr 2b)

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-4" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny do uchwały (do pobrania)

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kilińskiego-1" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pilska-2" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Szczecińska III" w Szczecinku

Załączniki do pobrania:

- obwieszczenie

- projekt uchwały

- projekt rysunku planu

- uzasadnienie

- prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza IV" w Szczecinku

załącznik do pobrania

załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Narutowicza I" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Szczecinka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Parkowa II" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zachód III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Narutowicza I" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Armii Krajowej - 1 W Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka II" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinka o sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinka z dnia 7 stycznia 2015

załącznik do pobrania - tekst ogłoszenia

załącznik graficzny I do pobrania

załącznik graficzny nr II do pobrania

załącznik graficzny nr III do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zachód III" w Szczecinku

załącznik do pobrania

załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-2" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świątki II" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jezioro Trzesiecko" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Matejki" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Narutowicza I" w Szczecinku

załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ordona-Mickiewicza I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka II" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Narutowicza I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska II" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny nr 1 do pobrania

Załącznik graficzny nr 2 do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PARKOWA I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Polna-2" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kaszubska-I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szkolna" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" w Szczecinku

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kaszubska-I" w Szczecinku

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczecińska II" w Szczecinku

Załączniki do pobrania

Załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Parkowa I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Załącznik graficzny do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzesieka I" w Szczecinku

Załącznik do pobrania

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Szczecinek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego 1” w Szczecinku

załącznik do pobrania

Archiwum ogłoszeń znajduje się na starej stronie internetowej miasta:

http://www.test.um.szczecinek.pl/