Aktualności

03.04.2020
Wyniki konkursu na działania edukacyjne
Burmistrz postanowił przekazać dotację w wysokości 11 400 zł Stowarzyszeniu Fundusz Tratwa Szczecinek
02.04.2020
Miasto pomaga przedsiębiorcom!
Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o obniżenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie czynszów za lokale
01.04.2020
Stanowisko Burmistrza ws. wyborów
D. Rak: - Nie widzę możliwości należytego przygotowania oraz przeprowadzenia w bezpieczny sposób wyborów
31.03.2020
Nowa opłata za wywóz śmieci!
Obowiązuje kwota 24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
31.03.2020
„Akcja defibrylacja” rozstrzygnięta
Burmistrz Miasta postanowił zlecić realizację ww. zadania Stowarzyszeniu Społeczne Inicjatywy Młodzieży