STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP.Z O.O. W BYDGOSZCZY PT SZCZECINEK

Branża główna: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Adres: 
ul. Szczecińska 45, 78-400 Szczecinek
NIP: 
554 24 06 600
Nr telefonu: 
(+48 94) 37 29 930
Adres e-mail: