JONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Branża główna: 
Produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i pozost. urządzeń
Branże dodatkowe: 
Produkcja osprzętu elektroinstalacyjngo
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: 
ul. Gen W. Sikorskiego 22, 78-400 Szczecinek
NIP: 
673 19 00 052
Nr telefonu: 
(+48 94) 37 437 33, (+48 94) 37 405 57
Osoba do kontaktu: 
Przemysław Krawczyk
Kontakt z branżą: 
Elektrotechnicznej, elektrycznej