Firma Budowlana Kowbud Zbigniew Kowalczyk

Branża główna: 
Budownictwo - wznoszenie budynków
Branże dodatkowe: 
Budownictwo - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Budownictwo - roboty wykończeniowe, konsturkcje dachowe
Adres: 
ul. Słoneczna 6/3, 78-400 Szczecinek
NIP: 
673 000 46 63
Nr telefonu: 
+48 509 039 610
Adres e-mail: 
Osoba do kontaktu: 
Krzysztof Kowalczyk
Kontakt z branżą: 
Wszystkie branże