"TERBUD " Budowlano-Termoizolacyjna Spółdzielnia Pracy

Branża główna: 
Budownictwo - roboty wykończeniowe, konsturkcje dachowe
Branże dodatkowe: 
Remonty budynków oraz docieplenia elewacji, roboty dekarskie, izolacyjne i ślusarskie
Adres: 
78-400 Szczecinek, ul. 1 Maja 71
NIP: 
673 000 58 17
Nr telefonu: 
+ 48 662 184 749, (+48 94) 37 411 33
Adres e-mail: 
Osoba do kontaktu: 
Zbigniew Kowalczyk
Kontakt z branżą: 
Budownicwo, branża metalowa