Spółka Rolnicza Juchowo Sp. z o.o.

Branża główna: 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Branże dodatkowe: 
Ekologiczne uprawy zbóż i warzyw
Handel hurtowy żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi
Adres: 
78-446 Silnowo, Juchowo 54 A
NIP: 
673 17 69 534
Nr telefonu: 
(+48 94) 37 538 21
Adres e-mail: 
  • Produkcja ekologicznego mleka krowiego;
  • Handel hurtowy i detaliczny:  produkty spożywcze, warzywa, pieczywo, syropy