"MINERAŁ" Sp. z o.o. Zakład Przerobu Surowców Mineralnych

Branża główna: 
Przetwórstwo przemysłowe
Branże dodatkowe: 
Kreda pastewna, nawozy wapniowe, kruszywa wapienne
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Adres: 
78-400 Szczecinek, Gwda Mała 15
NIP: 
765 00 09 683
Nr telefonu: 
+48 601 268 237, +48 695 990 738
Osoba do kontaktu: 
Henryk Wyszomirski, Marcin Wyszomirski