TOWARZYSTWO DORADZTWA PODATKOWEGO "TORUS" Leszek Seheńczuk

Branża główna: 
Działalność księgowa, podatkowa i prawna
Branże dodatkowe: 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, kadry i płace, badanie sprawozdań finansowych
Adres: 
78-400 Szczecinek, ul. Wojska Polskiego 6
NIP: 
673 001 19 99
Nr telefonu: 
(+48 94) 37 425 22
Osoba do kontaktu: 
Leszek Seheńczuk