Pomorskie Biuro Kredytowo-Leasingowe "PBKL PARTNER" Arleta Kocik

Branża główna: 
Działaność finansowa i ubezpieczeniowa
Adres: 
78-400 Szczecinek, ul. Lelewela 13
NIP: 
673 001 65 25
Nr telefonu: 
+48 604 628 211
Adres e-mail: 
Osoba do kontaktu: 
Arleta Kocik
Kontakt z branżą: 
Wszystkie korzystające z leasingu