Aktualności

05.12.2019
Teleopieka rusza od stycznia

Od 1 stycznia 2020 roku Miasto Szczecinek wprowadza regularną usługę Teleopieki, która jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. W roku 2020 planujemy wdrożyć tą usługę dla 50 Seniorów.

02.12.2019
Konkurs na przeciwdziałanie uzależnieniom

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

I.     Nazwy zadań konkursowych wraz wysokością środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania

28.11.2019
Projekty do BO tylko do niedzieli

Przypominamy, że tylko do 1 grudnia można zgłaszać projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2020.

26.11.2019
Zapraszamy na sesję Rady Miasta

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się 28 listopada (czwartek) o godz. 9:00, w sali posiedzeń (nr 101)  I piętro UM, z następującym porządkiem obrad:  

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

25.11.2019
Konkurs na prowadzenie placówek wsparcia

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”.

22.11.2019
Informacja dotycząca programu AZBEST 2019

Miasto Szczecinek informuje, że w bieżącym roku zrealizowało program z zakresu usuwania azbestu AZBEST 2019. Zadanie pod nazwą pn.