Aktualności

31.01.2023
Poinformuj o wyrobach z azbestem

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia stosownej informacji.

31.01.2023
Konsultacje wykazu kąpielisk

Burmistrz Miasta Szczecinek zawiadamiam o wyłożeniu na okres 21 dni, tj. w okresie: od 31.01.2023 r. do 21.02.2023 r. do  publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2023 roku”.

25.01.2023
W czwartek obrady Rady Miasta

Zapraszamy na sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 26.01.2023 r., o godz. 9:00, w sali nr 101 UM Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.

20.01.2023
Radni zdalnie o zabytkach

Zapraszamy do śledzenia zdalnej sesji Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godz. 15:00, z następującym porządkiem obrad:

19.01.2023
Zasady naliczania opłaty retencyjnej

Zgodnie obowiązującym prawem wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Wprowadzono obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji.

19.01.2023
70 tys. zł na programy profilaktyczne

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację pozaszkolnych programów profilaktyki narkomanii dla dzieci i młodzieży promujących zachowania alternatywne wobec zachowań ryzykownych.