Aktualności

03.03.2021
Wnioski na usunięcie azbestu do 1 kwietnia

herb


01.03.2021
Kto otrzyma stypendium sportowe?

Już tylko do 15 marca można składać wnioski o nagrody za wyniki sportowe, które przyznawane są przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

01.03.2021
W 76. rocznicę zdobycia Szczecinka

Daniel Rak, burmistrz Miasta Szczecinek oraz jego zastępcy: Dorota Rusin-Hardenbicker i Maciej Makselon uczcili 76. rocznicę zdobycia Szczecinka. W uroczystości zorganizowanej pod pomnikiem Zdobywców Wału Pomorskiego uczestniczył także starosta Krzysztof Lis.

25.02.2021
20 tys. zł na prace konserwatorskie

Burmistrz Szczecinka ponownie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta.

25.02.2021
Sezon kąpielowy rozpocznie się wcześniej

Informujemy, że w wyniku wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2021 roku” na okres 21 dni (tj. od dnia 03.02.2021 r. do 23.02.2021 r.)  wpłynęła jedna propozycja zmian.

23.02.2021
Badanie na przeciwciała koronawirusa

Urząd Miasta w Szczecinku zaprasza do udziału w „Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”.