Aktualności - Urząd Miasta

15.03.2023
Pieniądze na rozwój ogrodów działkowych

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Szczecinek w 2023 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

13.03.2023
Zbiórka gabarytów
07.03.2023
Granty PPGR - oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyf

06.03.2023
Konkurs na dyrektora SP6

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku.

Stosowne dokumenty dostępne są w załącznikach.

Opr. M. Ludewicz

26.01.2015
Zgłoś awarię - szybciej naprawimy!

Z uwagi na  zdarzające się akty dewastacji miejskiego oświetlenia oraz jego awarie, informujemy że zgodnie z podpisaną przez Urząd Miasta umową wszelkimi naprawami opraw oświetleniowych zajmują się firmy Energa Oświetlenie oraz Energooszczędne

17.03.2014
Zgłoś awarię - szybciej naprawimy!

Z uwagi na coraz częściej zdarzające  się akty dewastacji miejskiego oświetlenia i związane z nimi przerwy w dostawach energii elektrycznej, informujemy że zgodnie z podpisaną przez Urząd Miasta umową wszelkimi naprawami opraw oświetleniowych z