III przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Marcelin oraz przy ulicach : Derdowskiego, Winnicznej, Fabrycznej, Kwiatowej, Słowiańskiej w Szczecinku.

III przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Marcelin oraz przy ulicach : Derdowskiego, Winnicznej, Fabrycznej, Kwiatowej, Słowiańskiej w Szczecinku.

Szczecinek, dnia 15.09.2017r.

  O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:                                                                                                                                              

1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 308 o pow. 661 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 9 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 46.700,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   4.670,00 zł

Minimalne postąpienie  -      470,00 zł

2. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 310 o pow. 661 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 13 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 46.700,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   4.670,00 zł

Minimalne postąpienie  -      470,00 zł

3. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 318 o pow. 659 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 22 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r.,  drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 46.600,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   4.660,00 zł

Minimalne postąpienie  -      470,00 zł

4. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 320 o pow. 617 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 18 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą – usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 43.900,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   4.390,00 zł

Minimalne postąpienie  -      440,00 zł

5. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 72/19 o pow. 2.037 m2, położonej w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na działce nr 72/19 w obr. 07 nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinku jako właściciela sieci kanalizacji sanitarnej. Ze szczegółową informacją o treści służebności, która obciążać będzie działkę nr  72/19 w obr. 07 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00026263/1 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 129.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   12.900,00 zł

Minimalne postąpienie  -     1.290,00 zł

6. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 489/3 o pow. 1082 m2 w obrębie 13 przy ul. Winnicznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „WINNICZNA” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji budynków pomocniczych. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00049015/5 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej : sieć energetyczna oraz sieć telefoniczna. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza        - 87.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                           -   8.700,00 zł

Minimalne postąpienie  -     870,00 zł

7. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/4 o pow. 1075 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048537/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej – sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela w/w sieci. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 49.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   4.900,00 zł

Minimalne postąpienie  -      490,00 zł

8. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/5 o pow. 1070 m2, położonej w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048537/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej – sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p.203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela w/w sieci. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r.,  drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 49.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   4.900,00 zł

Minimalne postąpienie  -      490,00 zł

9. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 54 o pow. 3640 m2, położonej w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym    planie zagospodarowania przestrzennego  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „CIEŚLAKA - SIKORSKIEGO” pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00048545/2 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne sieci infrastruktury technicznej : sieci energetyczne, sieci telefoniczne, sieci gazowe oraz sieć deszczowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na  działce nr 54 w obr 20 nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 209/2 w obr. 13. Ze szczegółową informacją o treści służebności, która obciążać będzie działkę nr 54 w obr. 20 oraz lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza         - 199.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -   19.900,00 zł

Minimalne postąpienie  -     1.990,00 zł

10. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 685 o pow. 1827 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego I” pod zabudowę usługową. Przez działkę przebiegają podziemne sieci uzbrojenia tj.: sieć gazowa, energetyczna, telekomunikacyjna oraz nieczynna sieć ciepłownicza. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00026525/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 20.04.2017r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18.07.2017r.

Cena wywoławcza        - 250.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium                            -  25.000,00 zł

Minimalne postąpienie  -    2.500,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 13 października 2017 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :

  • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

     W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody   (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

     W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

     Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
  • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
15-09-2017 - 15-09-2018