Nieruchomości przeznaczone do komunalizacji

Nieruchomości przeznaczone do komunalizacji

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamieszczony został na okres 30 dni licząc od dnia 11.12.2019r. protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa , tj:

1. działka nr 96/9,    obr. 12,  pow. 0,0015 ha, nr księgi wieczystej KO1I/00008090/1,

2. działka nr 14/93,  obr. 19,  pow. 0,0064 ha, nr księgi wieczystej KO1I/00054438/4,

W terminie od dnia 11.12.2019r. do dnia 09.01.2020r. włącznie mogą być zgłaszane uwagi dotyczące komunalizacji przedmiotowych nieruchomości.

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy kierować na adres: Urząd Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek.

Załączniki: 
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
11-12-2019 - 11-12-2020