Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Szczecinek, dnia 02.12.2019r.

N.6840.118.2019    

                                                                                                    O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o odwołaniu ogłoszonego na dzień 03 grudnia 2019 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż  :

- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr : 1037/3 i 1037/4 o łącznej pow. 248 m2, położonej w obrębie 13 przy ul. Lipowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Winniczna” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00037549/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku,

- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 297 o pow. 718 m2, położonej w obrębie 15 przy ul. Czesława Miłosza (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Odwołanie przetargu następuje w związku z pomyłką w cenie wywoławczej w ogłoszeniu o przetargu.

 

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
02-12-2019 - 02-12-2020