Program samorządowy 12 sierpnia 2020: Programy społeczne w Szczecinku