Program samorządowy 16 września 2020: Szkoły w dobie pandemii koronawirusa