Program samorządowy 2 września 2020: Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Daniela Raka oraz zbycie udziałów w spółce Szpital w Szczecinku