Program samorządowy 7 września 2018: Plany na nowy rok szkolny i dofinansowanie do remontu kolejnych dróg