Program samorządowy 8 czerwca 2018: O petycji dotyczącej programu „Mieszkanie plus” i spotkaniu z przedstawicielami NGO