Program samorządowy 9 września 2020: Przejęcie przez Miasto Szczecinek nowych ulic i pieniądze na wymianę źródła ciepła