Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/16 w obr. 02 położonej przy ul. Koszalińskiej, położonej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Szczecinek.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/16 w obr. 02 położonej przy ul. Koszalińskiej, położonej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Szczecinek.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 3/16 o pow. 3,7321 ha położonej w obr. 02 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku.

Link do pełnej treści ogłoszenia znajduje się poniżej.

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
08-01-2019 - 08-01-2020