Wykaz nieruchomości przekazanych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przekazanych do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  296  obręb 08 o pow. 66  m2  ul. Kaszubska  - KW Nr  KO1I/00046687/5

-  część działki nr  192/2  obręb 08 o pow. 200  m2  ul. Koszalińska  - KW Nr  KO1I/00045943/1

-  część działki nr  193/2  obręb 08 o pow. 200  m2  ul. Koszalińska  - KW Nr  KO1I/00045943/1

-  działki nr  49/11  obręb 28 o pow. 28,8500  m2  Trzesieka  - KW Nr  KO1I/00051535/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 14 maja 2018r. do 03 czerwca 2018r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
14-05-2018