Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący: - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Toruńskiej 22 w Szczecinku. W/w lokal przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 t.j.). Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 24.06.2019 r. do 15.07.2019 r.”
Załączniki: 
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
24-06-2019 - 24-06-2020