Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmujący:

- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku  przy ul. Toruńskiej 22 w Szczecinku.

W/w lokal  przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy na  podstawie art. 34 ust. 1  ustawy  z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65).

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 09.07.2020 r. do 30.07.2020 r.”

Załączniki: 
wykaz_bip.pdf201.82KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
09-07-2020 - 09-07-2021