Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Grudziądzkiej 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Grudziądzkiej 2

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 379/2 o powierzchni 0,2100 ha położonej w Szczecinku w obrębie 20 przy ul. Grudziądzkiej 2,wpisanej do KW NR KO1I/00021205/2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 , upływa z dniem 27.05.2020r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek, tj.:  od 15.04.2020r. do 06.05.2020r.

Załączniki: 
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
15-04-2020