Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Harcerskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Harcerskiej

„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości  obejmujący sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako  działka nr 19/18 o powierzchni 1383 m2  w obrębie 21 przy ul. Harcerskiej, wpisanej do KW nr KO1I/00027100/8.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa z dniem 17.07.2020r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 05.06.2020r. do 26.06.2020r.”

 

Załączniki: 
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
05-06-2020