Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Pilskiej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Pilskiej.

„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości  obejmujący sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako  działka nr 72 o powierzchni 3992m2  w obrębie 18 przy  ul. Pilskiej 9-11, wpisanej do KW nr KO1I/00025280/9.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa z dniem 24.12.2019r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek tj.: od 12.11.2019r. do 03.12.2019r.”

 

Załączniki: 
wykaz.docx15.67KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
12-11-2019 - 24-12-2019