Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przy ul. Pilskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przy ul. Pilskiej

„ Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta przy  ul. Pl.Wolności 13 został wywieszony wykazy nieruchomości obejmujący sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka 52/2 o pow. 900 m2  w obr. 18 przy ul. Pilskiej w Szczecinku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, upływa z dniem  03 sierpnia 2017r.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka, tj.: od 22 czerwca 2017r. do 13 lipca 2017r.”

Załączniki: 
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
22-06-2017 - 22-06-2018