Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie  obejmujący następujące pozycje:

 -  część działki nr  53/1  obręb 28  o  pow. 2 m2  „Mysia Wyspa” -   KW  Nr KO1I/00048138/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 30 listopada 2017 do 20 grudnia 2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
30-11-2017