Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie  obejmujący następujące pozycje:

 -  działki nr  415/1 i  415/2  obręb 13  o łącznej  pow. 855 m2  ul. Młynarska  - KW  Nr KO1I/00039557/3 i KO1I/00025788/0

- część działki nr 68/2 obręb 12  o pow. 2 m2  ul. A. Mickiewicza  - KW  Nr KO1I/00029972/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 10 listopada 2017 do 30 listopada  2017r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
10-11-2017 - 10-11-2018