Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  działki nr  415/1 i  415/2  obręb 13 o łącznej pow.855 m2  ul. Młynarska --                                              

  KW Nr  KO1I/00025788/0, KO1I/00039557/3

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 27 sierpnia 2019r. do 16 września  2019r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
27-08-2019