Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  część działki nr  488/6 obręb 28 o pow.33 m2  ul. Letniskowa -- Nr  KO1I/00050967/3

-  działka nr  77/6  obręb 12 o  pow.6097 m2  ul. Mickiewicza 2a  -- Nr  KO1I/00029522/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: 14 stycznia 2020r. do 03 lutego 2020r.”

Data publikacji: 
14-01-2020