Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  działka nr  778/3,  nr 779/1  i  część działki nr 780/1   obręb 13 o łącznej  pow.2100 m2

   ul. B .Limanowskiego  -- Nr  KO1I/00018466/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 17 lutego 2020r. do 08 marca 2020r.”

Data publikacji: 
17-02-2020