Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  działki nr  800/2 i 979/1 obręb 13 o łącznej pow. 2321  m2 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - KW Nr  KO1I/00021204/5

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 10 kwietnia 2018 do 30 kwietnia  2018r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
10-04-2018