Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  udział w działce nr 135/3 i 135/28  obręb 13  o pow. 957 m2  ( udział 2514/10000)                                          

    ul. Jana Pawła II  - KW Nr  KO1I/00037715/5

-   działka nr 556/2  obręb 09  o pow. 39525 m2  ul. Narutowicza   - KW Nr  KO1I/00021127/1

-   działka nr 214/11 obręb 13  o pow. 844 m2  ul. Bartoszewskiego   - KW Nr  KO1I/00021547/1

-   działka nr 28/11 obręb 21  o pow. 193 m2  ul. Harcerska   - KW Nr  KO1I/00016944/6

-   działka nr 244 obręb 13  o pow. 132 m2  ul. Boh. Warszawy   - KW Nr  KO1I/00039195/7

-   działka nr 121/4 obręb 15  o pow. 2 m2  ul. Norwida   - KW Nr  KO1I/00031985/6

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 26 listopada 2018r. do 16 grudnia 2018r.”

Załączniki: 
Data publikacji: 
26-11-2018