Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 -  działki nr  719/1  obręb 13 o pow. 1983 m2  ul. Armii Krajowej   - KW Nr  KO1I/0009295/9

 Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na  okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 12 lipca 2019r. do 1 sierpnia  2019r.”

 

Załączniki: 
Data publikacji: 
12-07-2019