Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 76/36 o pow. 1514 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego,

- działkę nr 249 o pow. 388 m2 w obrębie 13 przy ul. Boh. Warszawy,

- działkę nr 930/6 o pow. 725 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- działkę nr 930/7 o pow. 701 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- działkę nr 1031 o pow. 705 m2 w obrębie 13 przy ul. Jacka Malczewskiego w Szczecinku,

- działkę nr 341/32 o pow. 652 m2 w obrębie 15 przy ul. K.I. Gałczyńskiego w Szczecinku,

- działkę nr 341/33 o pow. 651 m2 w obrębie 15 przy ul. K.I. Gałczyńskiego w Szczecinku,

- działkę nr 341/34 o pow. 650 m2 w obrębie 15 przy ul. K.I. Gałczyńskiego w Szczecinku,

- działkę nr 341/35 o pow. 851 m2 w obrębie 15 przy ul. K.I. Gałczyńskiego w Szczecinku,

- działkę nr 1/127 o pow. 1723 m2 w obrębie 20 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku;

2.  sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego obejmujący :

- działkę nr 1/143 o pow. 312 m2 w obrębie 20 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku;

3.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działki nr : 226/1 i 1034/3 o łącznej pow. 149 m2 w obrębie 13 przy ul. Mariackiej.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 15 września 2017 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  04 sierpnia 2017 r. do 25 sierpnia 2017r.

Załączniki: 
Wykaz_tabela616.59KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
04-08-2017 - 04-08-2018