Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Szczecinek, dnia 29.11.2017r.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 9/9 o pow. 1,0776 ha w obrębie 09 przy ul. Narutowicza,

- działkę nr 103/1 o pow. 1446 m2 w obrębie 13 przy ul. Lipowej,

- działkę nr 341/28 o pow. 667 m2 w obrębie 15 przy ul. Marii Dąbrowskiej,

- działkę nr 341/29 o pow. 638 m2 w obrębie 15 przy ul. Marii Dąbrowskiej,

- działkę nr 341/30 o pow. 609 m2 w obrębie 15 przy ul. Marii Dąbrowskiej,

- działkę nr 432/9 o pow. 2382 m2 w obrębie 18 przy ul. Cisowej;

2.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 89/9 o pow. 706 m2 w obrębie 13 przy ul. 1-go Maja.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 10 stycznia 2018 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  29 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017r.

 

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
29-11-2017 - 29-11-2018