Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Szczecinku stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działki : nr 290/1 i nr 366/1 o łącznej pow. 7388 m2 w obrębie 08 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 99/1 o pow. 985 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 100/14 o pow. 1246 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 128 o pow. 608 m2 w obrębie 13 przy ul. 1-go Maja,

- działki : nr 649/15 i nr 649/16 o łącznej pow. 607 m2 w obrębie 13 przy ul. Armii Krajowej,

- działkę nr 489/3 o pow. 1082 m2 w obrębie 13 przy ul. Winnicznej,

- działkę nr 308 o pow. 661 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 9,

- działkę nr 310 o pow. 661 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 13,

- działkę nr 318 o pow. 659 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 22,

- działkę nr 320 o pow. 617 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 18,

- działkę nr 341/39 o pow. 735 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 412 o pow. 366 m2 w obrębie 18 przy ul. Orzechowej,

- działkę nr 54 o pow. 3640 m2 w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej;

 2.  sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego obejmujący :

- działkę nr 81/2 o pow. 619 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego;

 3.   sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 173/1 o pow. 21 m2 w obrębie 07 przy ul. Ziemowita w Szczecinku,

- działkę nr 173/2 o pow. 32 m2 w obrębie 07 przy ul. Pułaskiego w Szczecinku,

- działkę nr 406/1 o pow. 8 m2 w obrębie 13 przy ul. Ks. Elżbiety w Szczecinku,

- działki : nr 576/11 i nr 649/17 o łącznej pow. 85 m2 w obrębie 13 przy ul. Armii Krajowej.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 25 czerwca 2018 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 14 maja 2018 r. do 04 czerwca 2018r.

Załączniki: 
Wykaz_tabela669.63KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
14-05-2018 - 14-05-2019