Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Szczecinek, dnia 14.05.2019r.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 15/9 o pow. 3388 m2 w obrębie 04 przy ul. Koszalińskiej,

- działkę nr 72/19 o pow. 2037 m2 w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego,

- działki nr : 8/3, 8/4, 552 i 553 o łącznej pow. 4286 m2 w obrębie 07 przy ul. Koszalińskiej,

- działki nr : 290/1 i 366/1 o łącznej pow. 7388 m2 w obrębie 08 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 99/1 o pow. 985 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

- działki nr : 139/1 i 141/1 o łącznej pow. 635 m2 w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej,

- działkę nr 128 o pow. 608 m2 w obrębie 13 przy ul. 1-go Maja,

- działkę nr 103/1 o pow. 1446 m2 w obrębie 13 przy ul. Lipowej,

- działkę nr 685 o pow. 1827 m2 w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej,

- działki nr : 296 i 297 o łącznej pow. 5266 m2 w obrębie 13 przy ul. Lelewela,

- działkę nr 341/20 o pow. 863 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/21 o pow. 581 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/22 o pow. 654 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/23 o pow. 683 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/24 o pow. 681 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/25 o pow. 752 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 291 o pow. 841 m2 w obrębie 15 przy ul. Czesława Miłosza,

- działkę nr 412 o pow. 366 m2 w obrębie 18 przy ul. Orzechowej,

- działkę nr 432/9 o pow. 2382 m2 w obrębie 18 przy ul. Cisowej,

- działkę nr 54 o pow. 3640 m2 w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej,

- działkę nr 46/10 o pow. 905 m2 w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej;

2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działki nr : 243/16 i 243/19 o łącznej pow. 70 m2 w obrębie 07 przy ul. Warmińskiej,

- działkę nr 77/11 o pow. 40 m2 w obrębie 12 przy ul. Mickiewicza,

- działkę nr 334/3 o pow. 18 m2 w obrębie 15 przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,

- działkę nr 179/2 o pow. 1178 m2 w obrębie 08 przy ul. Koszalińskiej.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  25 czerwca 2019 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  14 maja 2019 r. do 04 czerwca 2019r.

Załączniki: 
Wykaz_tabela695.98KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
14-05-2019 - 14-05-2020