Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Szczecinek, dnia 12.02.2020 r.

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13, oraz na stronach internetowych : www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne  - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 100/14 o pow. 1246 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 459/90 o pow. 18 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 459/91 o pow. 19 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 459/92 o pow. 17 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 459/93 o pow. 17 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 459/94 o pow. 18 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 459/95 o pow. 17 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 459/96 o pow. 17 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 459/97 o pow. 17 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczecinku oraz udział do 1/65 części w działkach nr : 459/88, 464/2, 465/8 o łącznej pow. 1616 m2 w obrębie 13 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lipowa,

- działkę nr 341/19 o pow. 851 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/20 o pow. 863 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/21 o pow. 581 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/22 o pow. 654 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/24 o pow. 681 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 341/25 o pow. 752 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działkę nr 347 o pow. 1055 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działki nr : 411/1 i 411/2 o łącznej pow. 415 m2 w obrębie 18 przy ul. Orzechowej,

- działkę nr 454/4 o pow. 1249 m2 w obrębie 18 przy ul. Modrzewiowej,

- działkę nr 456/9 o pow. 1026 m2 w obrębie 18 przy ul. Modrzewiowej,

- działkę nr 31/13 o pow. 2202 m2 w obrębie 21 przy ul. Harcerskiej w Szczecinku oraz udział do 1/3 części w działce nr 31/22 o pow. 890 m2 w obrębie 21

- działkę nr 362/6 o pow. 1,9786 ha w obrębie 28,

- działkę nr 362/26 o pow. 1011 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działkę nr 362/27 o pow. 967 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej,

- działkę nr 362/28 o pow. 966 m2 w obrębie 28 przy ul. Wypoczynkowej;

2. sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 1/71 o pow. 125 m2 w obrębie 06 przy ul. Sowiej,

- działkę nr 142/5 o pow. 236 m2 w obrębie 07 przy ul. Ziemowita,

- działkę nr 593 o pow. 96 m2 w obrębie 13 przy ul. Dr. Genowefy Matusewicz,

- działki nr : 29/5 i 30/4 o łącznej pow. 769 m2 w obrębie 19 przy ul. Wiśniowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa

z dniem 25 marca 2020 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj:

od  12 lutego 2020 r.  do 04 marca 2020 r.

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
12-02-2020 - 12-02-2021