Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 72/19 o pow. 2037 m2 w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego,

- działkę nr 99/1 o pow. 985 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 176 o pow. 421 m2 w obrębie 15 przy ul. Haliny Poświatowskiej,

- działkę nr 291 o pow. 841 m2 w obrębie 15 przy ul. Czesława Miłosza,

- działkę nr 341/37 o pow. 859 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

- działki nr : 8/3, 8/4, 552 i 553 o łącznej pow. 4286 m2 w obrębie 07 przy ul. Koszalińskiej,

- działki nr : 290/1 i 366/1 o łącznej pow. 7388 m2 w obrębie 08 przy ul. Kaszubskiej,

- działkę nr 103/1 o pow. 1446 m2 w obrębie 13 przy ul. Lipowej,

- działkę nr 685 o pow. 1827 m2 w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej,

- działkę nr 54 o pow. 3640 m2 w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej,

- działkę nr 48 o pow. 5000 m2 w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza.

 Termin  do  złożenia  wniosku  przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  28 sierpnia 2020 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.:

od  17 lipca 2020 r. do 07 sierpnia 2020r.

Termin umieszczenia ogłoszenia: 
17-07-2020 - 17-07-2021