Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do : 

1.  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 49/1 o pow. 536 m2 w obrębie 08 przy ul. Derdowskiego,

- działkę nr 1015 o pow. 1619 m2 w obrębie 13 przy ul. Wodociągowej,

- działki nr : 1037/3 i 1037/4 o łącznej pow. 248 m2 w obrębie 13 przy ul. Lipowej,

- działkę nr 341/37 o pow. 859 m2 w obrębie 15 przy ul. Gałczyńskiego,

- działkę nr 47 o pow. 5000 m2 w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza,

- działkę nr 48 o pow. 5000 m2 w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza,

- działkę nr 49 o pow. 5000 m2 w obrębie 21 przy ul. Łukasiewicza,

- działkę nr 50/2 o pow. 2,6043 ha w obrębie 21 przy ul. Harcerskiej;

2.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 99/24 o pow. 484 m2 w obrębie 12 przy ul. Szczecińskiej,

- działkę nr 127/5 o pow. 43 m2 w obrębie 20 przy ul. Armii Krajowej,

- działkę nr 127/6 o pow. 51 m2 w obrębie 20 przy ul. Armii Krajowej.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  05 lipca 2017 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  24 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017r.

Załączniki: 
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
24-05-2017 - 24-05-2018