Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta  Plac Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do :

1.  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący :

- działkę nr 81/1 o pow. 1179 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku,

- działkę nr 72/19 o pow. 2037 m2 w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego w Szczecinku,

- działkę nr 489/3 o pow. 1082 m2 w obrębie 13 przy ul. Winnicznej w Szczecinku,

- działkę nr 308 o pow. 661 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 9 w Szczecinku,

- działkę nr 310 o pow. 661 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 13 w Szczecinku,

- działkę nr 313 o pow. 660 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 32 w Szczecinku,

- działkę nr 318 o pow. 659 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 22 w Szczecinku,

- działkę nr 320 o pow. 617 m2 w obrębie 15 przy ul. Juliana Tuwima 18 w Szczecinku,

- działkę nr 322 o pow. 608 m2 w obrębie 15 przy ul. Bolesława Prusa 49 w Szczecinku,

- działkę nr 266/2 o pow. 863 m2 w obrębie 15 przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Szczecinku,

- działkę nr 4/4 o pow. 1075 m2 w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku,

- działkę nr 4/5 o pow. 1070 m2 w obrębie 22 przy ul. Fabrycznej w Szczecinku,

- działkę nr 685 o pow. 1827 m2 w obrębie 13 przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku,

- działkę nr 54 o pow. 3640 m2 w obrębie 20 przy ul. Kwiatowej w Szczecinku;

2.  sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego obejmujący :

- działkę nr 81/2 o pow. 619 m2 w obrębie 06  przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego w Szczecinku;

 3.  oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym obejmujący :

- działkę nr 244 o pow. 134 m2 w obrębie 08 przy ul. Kościuszki w Szczecinku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem 02 marca 2017 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń   na  okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od 19 stycznia 2017 r. do 09 lutego 2017r.

 

Załączniki: 
wykaz_tabela688.54KB
Termin umieszczenia ogłoszenia: 
19-01-2017 - 18-01-2020